PRIVACYBELEID

Rensini, gevestigd te Oud-Beijerland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23036015, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rensini

Molendijk 45

3262 AH  Oud-Beijerland

Netherlands

Info@renini.nl

Rensini acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze privacyverklaring, die het privacybeleid van Rensini omvat, wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden, met welk doel en hoe deze beveiligd zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Rensini verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld via de contactpagina op de website https://www.rensini.nl of door ons een e-mail te sturen). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rensini.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Rensini  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te nemen als je je contactgegevens achterlaat op de contactpagina op de website https://www.rensini.nl/;
 • Voor het verzenden van onze aanbiedingen, nieuwsbrief en/of reclamefolder*;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Voor het afhandelen van jouw betaling;
 • Rensini verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

* Als je niet langer aanbiedingen, nieuwsbrieven/reclamefolders of andere commerciële (e-mail-) berichten van ons wenst te ontvangen, dan kun je dit per email (info@rensini.nl) aan ons laten weten. Dan verwijderen we je gegevens uit dergelijke bestanden.

Als je klant bent bij Rensini en je vraagt ons om je persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij je niet langer onze diensten kunnen aanbieden. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rensini neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Rensini bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (zoals in deze privacyverklaring genoemd) of om te voldoen aan wettelijke bewaartermijn(en).

Delen van persoonsgegevens met derden

Rensini verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Rensini blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ook met bedrijven in wiens opdracht wij persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Je gegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rensini maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in de betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang je als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door jou bezochte site, kan de cookie deze informatie ook niet bevatten. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Rensini maakt gebruik van directe cookies ook wel first party cookies genoemd.

First party cookies:

 • Google Analytics (tracking cookies): via de Rensini website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Rensini gebruikt deze dienst voor website optimalisatie en om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Rensini analyseert jouw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Facebook Pixel (tracking cookies): Rensini gebruikt Facebook Pixel voor website optimalisatie en voor het plaatsen van gerichte advertentiecampagnes. Persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt, worden maximaal 90 dagen bewaard;
 • LinkedIn Pixel (tracking cookies): Rensini gebruikt LinkedIn Pixel voor website optimalisatie en voor het plaatsen van gerichte advertentiecampagnes. Persoonsgegevens die hiervoor worden gebruikt, worden maximaal 90 dagen bewaard.

Google, Facebook en LinkedIn kunnen informatie die zij verzamelen bij het uitvoeren van hun diensten aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens een van deze partijen verwerken. Rensini heeft hier geen invloed op. De informatie die Google, Facebook en LinkedIn verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google, Facebook en LinkedIn hebben zich aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

Wil je cookies inschakelen of uitschakelen of jouw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van jouw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Deze verschillen per browser. Je kunt ervoor kiezen om in jouw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de betreffende diensten en/of websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn. Tevens kan het niet accepteren van cookies ertoe leiden dat websites van Rensini niet (optimaal) functioneren.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden (zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube) waar je door middel van een link op onze website kunt komen. Als je doorlinkt naar dergelijke websites/platforms van derden worden er door deze partijen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige wijze met je persoonsgegevens omgaat. Je zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van de betreffende website/platform moeten lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf

en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rensini.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rensini zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Rensini  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Rensini neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je onder andere denken aan beveiliging van laptops, virus- en bedreigingsbeveiliging en het versleuteld versturen van persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rensini.nl.

Wijzigen privacyverklaring

Rensini heeft het recht om haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring van Rensini te raadplegen.